บริษัท พีวายยูวาย จำกัด

จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2550 ภายใต้รูปแบบของ PYUY.Design.Studio ซึ่งเน้นการให้บริการทางด้านการออกแบบครบวงจร อาทิเช่น รับงานออกแบบจัดทำเว็บไซต์ บริการออกแบบสื่อโฆษณาต่าง ๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งในรูปแบบบริษัท คณะบุคคล บุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยต่อมาได้มีการคิดต่อยอดธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มากขึ้น

จึงได้มีการก่อตั้งบริษัท พีวายยูวาย จำกัด ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา โดยได้แบ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ

 

 

PYUY.SHOP | ร้านค้าออนไลน์ 24-7
โดยเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท Automotive ครบวงจร โดยมีการเพิ่มเติมสินค้าเข้าสู่ระบบอยู่เป็นระยะ เน้นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม เราไม่ขายของถูก แต่เน้นสินค้าที่เหมาะสมกับราคา เรียกได้ว่า คุ้มค่า โดยประเภทสินค้าเบื้องต้น จะเป็นรูปแบบของชุดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และมีโครงการขยายจัดจำหน่ายสินค้าประเ้ภทอะไหล่รถยนต์ ทั้งในรูปแบบขายส่งและขายปลีก ตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัืท
PYUY.iDEA | Design.Studio
รับงานด้านการออกแบบครบวงจร อาทิเช่น การออกแบบจัดทำเว็บไซต์ สื่อโฆษณาทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ งานด้าน Organizer เรามีทีมงานที่เหมาะสมในแต่ละรูปแบบงานของท่านในราคาที่เหมาะสม สามารถขอคำปรึกษาจากทางทีมงานได้โดยไม่เสียค่าบริการใดใด